UNETO-VNI werkt mee aan een nieuw Klimaatakkoord

UNETO-VNI werkt mee aan een nieuw Klimaatakkoord

Onlangs zijn de besprekingen over een nieuw Klimaatakkoord van start gegaan. UNETO-VNI en diverse leden leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Zonder de inzet van techniek is het namelijk onmogelijk om de ambitieuze doelstelling – 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990- te realiseren!

Lees hier het hele artikel.