Wijziging aansluitwaarde per 1 januari 2019

Per 1 januari is het niet meer mogelijk om een nieuwe 1-fase aansluiting aan te vragen.

Vanaf 1 januari 2019 geldt dat nieuwe elektriciteitsaansluitingen altijd nog maar in 3-fasen kan worden aangevraagd. Dit geldt alleen voor nieuwe aansluitingen. Bestaande 1-fase aansluitingen hoeven niet aangepast te worden.

Toelichting
Op dit moment moeten aanvragers van een nieuwe elektriciteitsaansluiting voor bijvoorbeeld een woning een keuze maken of ze een 1-fase aansluiting (1 x 40A) of een 3-fasen aansluiting (3 x 25A) willen. In het verleden was een capaciteit van 1 x 40A ruim voldoende voor het overgrote deel van de nieuwbouw woningen. 1 x 40A was toen min of meer de standaard aansluiting. Wie 3 x 25A wilde hebben moest dit speciaal aanvragen. Toen gold ook het argument dat een 1-fase installatie voor een woning goedkoper was dan een 3-fasen installatie.

Door een wijziging van de installatievoorschriften is dit tegenwoordig niet meer het geval. De éénmalige en periodieke tarieven voor de netbeheerder zijn voor beide type aansluitingen gelijk.

Toekomst
Door o.a. de energietransitie neemt het gelijktijdig af te nemen of in te voeden elektrisch vermogen van woningen toe. Op dit moment is ca. 80 % van de aanvragen voor nieuwe huisaansluitingen een 3-fasen aansluiting. Van de 1-fase aansluitingen wordt een groot deel kort na realisatie aangepast naar 3-fasen, omdat als nog blijkt dat men deze capaciteit nodig heeft. De klant moet hiervoor een tarief betalen. E.e.a. leidt in de praktijk tot veel onbegrip bij klanten. Daarom verwachten we dat de nieuwe werkwijze zal lijden tot een hogere tevredenheid bij onze klanten.

Hoe moet een dubbele 16 A kookgroep aangesloten worden achter een 3-fasen aansluiting 3 x 25 A?
Een moderne inductiekookplaat kan een vermogen opnemen van ruim 7 kW.
In de groepenkast dient hiervoor in de installatie een aparte kookgroep te worden geplaatst, bestaande uit twee automaten van 16A.
Bij een 3 x 25 A aansluiting dienen beide automaten op een andere fase te worden aangesloten.

1-fase aansluitingen die vóór 1 januari 2019 zijn aangevraagd, mogen na 1 januari uitgevoerd worden.