Buikpijn over (achterstallig) onderhoud? InduCon21 helpt!

InduCon 21 biedt beheer, service en onderhoud aan uw installaties. Onderhoud is belangrijk voor de veiligheid en een optimale werking van uw installaties. Hiernaast zorgt het tijdig onderhouden van uw installaties voor een langere levensduur én besparing in kosten. InduCon 21 ontzorgt in dit proces waardoor u meer tijd heeft om te focussen op het primaire bedrijfsproces.  Meer informatie hierover leest u in dit artikel.

Verouderde, niet-onderhouden machines leiden tot dure reparaties en herhaald onderhoud. Dit zet een rem op het productieproces, verhoogt de ongeplande kosten en heeft een negatieve invloed op de algemene efficiëntie. U kunt dit voorkomen door tijdig onderhoud aan uw installaties, monitoring en periodieke inspecties.

Onderhoud aan installaties 

Onze werkwijze is om samen met u onderhoudsplannen en protocollen op te stellen en uitvoerbaar te maken. Deze zijn van toepassing op voedings- en besturingskasten, motoren, pompen, rollerbanen en diverse andere productie-installaties. Met als doel: functiebehoud en het voorkomen van storingen van de installaties. Zo blijven uw installaties betrouwbaar en beschikbaar. Naast deze theoretische basis  vinden we een pragmatische insteek en de afstemming met de procesoperators belangrijk. Dat gaat dan met name over het uitvoeren van het onderhoud en de verdeling van de diverse taken. 

Monitoring & periodieke inspecties

Belangrijker – zeker gezien de schaarste aan goed technisch personeel – is de monitoring van de installatie, de periodieke inspecties en het voorspellen van het toekomstige gedrag van de installatie. Zo kunnen we storingen, ongeplande stilstand én onverwachte kosten voorkomen. 

Het belang van groot onderhoud

Naast preventieve inspecties, dagelijkse monitoring en onderhoud heeft uw productielijn groot onderhoud nodig. Dit moet structureel gepland worden en periodiek plaatsvinden. Zoals u weet hebben technische materialen of onderdelen een bepaalde levensduur en moeten deze met regelmaat gecontroleerd en opgeknapt worden. Dit betreft geplande en goed voorbereide projecten, waarbij de risico’s vooraf moeten worden ingeschat om ze op deze wijze te minimaliseren of voorkomen.

InduCon 21 is er voor u, mét u

Wanneer we dit samen goed uitvoeren, levert dit een kostenbesparing op en een efficiënter werkende installatie. Met minder onderhoudsrisico.  Wilt u meer informatie over een van de bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact op met Erno Mulders, manager Beheer en Onderhoud van InduCon 21 bereikbaar via e.mulders@21groep.nl. 

Contactformulier (diensten - Inducon 21)