Energietransitie en 21 Groep……wat betekent dat voor ons?

Iedereen heeft er de mond van vol. Energietransitie, opwekken van de noodzakelijke elektrische energie op alternatieve wijze,  minder fossiele brandstoffen, energiebesparing en energieopslag. 

Technische ontwikkelingen bijbenen

Hiervoor hebben wij andere kennis en vaardigheden nodig.  Er wordt geacht dat we de technische ontwikkelingen bijbenen. Waar we tegenwoordig de werking van apparaten belangrijk vinden, zal de focus meer en meer komen te liggen bij systemen, veel apparaten die middels moderne media met elkaar verbonden zijn en samenwerken.

Maatwerk en advies

De toenemende complexiteit van situaties en oplossingen vraagt om maatwerk. Om klanten goed van dienst te kunnen zijn wordt kennis van de bouwkundige eigenschappen van een gebouw belangrijker. De installateur moet deze meewegen in de oplossingen die hij aanbiedt. Feit is dat deze eigenschappen verschillen van gebouw tot gebouw. Dit zorgt ervoor dat de complexiteit toeneemt. Een installateur zal daarom vaker maatwerk moeten leveren en om advies worden gevraagd.

Nieuwe technieken

Onze rol als installateur in de keten verandert. Het op de juiste manier inzetten en combineren van nieuwe technieken ten behoeve van verduurzaming in de gebouwde omgeving, in de industrie en in infrastructurele projecten wordt complexer. De installateur is de partij die de benodigde kennis heeft; hij kan daarom optreden als verbinder van partijen, als ketenregisseur. Ook ‘advies’ maakt een steeds groter onderdeel uit van ons werk van de installateur. Als de installateur zich gaat opstellen als adviseur dan kan dat de energietransitie echt een boost geven.

Dienstverlener met comfort als dienst

Er zijn andere businessmodellen nodig. De installateur van de toekomst is geen ‘dozenschuiver’ (meer). Bedrijven zien al een verschuiving van de verkoop van ketels (commodity) naar maatwerkadvies. Dat roept vragen op. Wie betaalt voor dat advies? Wat is de terugverdientijd van nieuwe oplossingen? De installateur van de toekomst zou je kunnen zien als een ‘dienstverlener met comfort als dienst’, en deze verschuiving naar dienstverlening maakt nieuwe businessmodellen nodig. Denk ook aan conditie gebaseerd onderhoud in de industrie, samenwerking tussen de technische dienstverlener en technische dienst is hier van belang.

Vraag van de klant

Het marketingaspect wordt belangrijker. De verschuiving naar een meer dienstverlenende rol maakt dat de installateur nieuwe kennis nodig heeft. Wij zullen moeten leren om ‘de vraag van de klant’ te herkennen en om te denken vanuit de toegevoegde waarde die wij kunnen leveren.

21 Groep staat voor een duurzame oplossing

21 Groep wil een bijdrage leveren aan een schoner milieu zonder daarbij de economische belangen uit het oog te verliezen. Wij doen dit door techniek en klantwensen op een professionele manier met elkaar te verweven en adviseren, realiseren en houden de beste oplossing in stand. 21 Groep staat voor een duurzame oplossing, betaalbaar,  hoge kwaliteit , bedrijfszeker en voorspelbare levensduur.