Is de brandveiligheid voor uw gebouw goed geregeld?

Onlangs is er een onderzoek uitgevoerd door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 

Het onderzoek toont aan dat gebouwgebruikers onderhoud van de brandmeldinstallaties belangrijk vinden evenals een keurmerk voor onderhoud. Dit geeft zekerheid over de veiligheid en is geruststellend dat aan alle eisen wordt voldaan.

ProTect 21 helpt u graag bij de beoordeling van de actuele situatie. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. 085-888 44 44.

https://www.technieknederland.nl/nieuwsberichten/onderhoud-van-brandmeldinstallatie-is-geen-sluitpost