Met Energiek Zeeland verduurzaam je jouw woning

Sinds enige tijd is 21 Groep partner van Platform Energiek Zeeland. Met dit platform wil Stichting Energiek Zeeland voor particuliere woningen invulling geven aan de doelstelling uit het Zeeuws Energieakkoord: Zeeland energieneutraal in 2045.

Het doel van het platform is het bieden van handvaten aan de woningeigenaar door in te spelen op de behoeftes van de verschillende stakeholders die nodig zijn om Zeeland energieneutraal te maken en hen aan elkaar te verbinden.
 

Overeenkomst Stichting Energiek Zeeland

Een groep van Zeeuwse installatie- en bouwbedrijven, waaronder 21 Groep, heeft samen met vanaf het begin sterk bijgedragen aan de inhoudelijke opzet van Energiek Zeeland. Onze kennis is mede bepalend geweest om te borgen dat de energetisch adviezen inhoudelijk juist zijn en de voorgerekende kosten realistisch. Bovendien hebben wij een overeenkomst getekend met Stichting Energiek Zeeland, waarna bewoners geautomatiseerd de stap kunnen maken vanuit hun energetisch adviesplan naar het aanvragen van een goed geïnformeerde offerte. 

Neem eens een kijkje op de website