Per 1 juli zijn rookmelders verplicht

Alle bouwlagen van een woning moeten voorzien worden van een rookmelder. Ook moeten de besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, voorzien zijn van een rookmelder.

Voor kamerwoningen zoals studentenhuizen geldt dat iedere kamer een rookmelder moet hebben. De huiseigenaar is hier verantwoordelijk voor.

Rookmelders verplicht stellen in alle woningen heeft als doel het aantal doden bij woningbranden te verminderen. Maar waarom wachten als het om je eigen veiligheid en die van je dierbaren gaat?

ProTect 21 kan u informeren over rookmelders en het eventueel plaatsen hiervan.

Neem contact op met ons via 085-8884444 of mail naar info@21groep.nl