Warmtepomp krijgt een hoofdrol in de energietransitie

In 2050 moet iedereen in Nederland van het aardgas af zijn. Daarom installeert Install 21 warmtepompen als duurzaam alternatief voor de traditionele cv-ketel. Hoofdzakelijk in de nieuwbouw, maar ook steeds vaker in bestaande bouw. Bedrijfsleider Carlo Nagtzaam vertelt graag meer over de warmtepomp als hoofdrolspeler in de energietransitie.
 

Met een warmtepomp kun je een gebouw op een duurzame manier verwarmen en koelen. Daardoor heb je geen gasaansluiting meer nodig. En precies daar moeten we met zijn allen naartoe. Want bij de verbranding van de aardgas komt veel CO2 vrij en dat is een van de broeikasgassen die
schuldig is aan de klimaatverandering. “Om de uitstoot te verminderen schrijft het Bouwbesluit al een aantal jaar voor dat er geen nieuwe woningen meer gebouwd mogen worden met een gasaansluiting. Voor nieuwbouw is een warmtepomp dus al de standaard”, vertelt Carlo. “Maar ook eigenaren van bestaande gebouwen kunnen er niet omheen dat we moeten verduurzamen om de klimaatdoelen te behalen. Een warmtepomp kan hierin een groot verschil maken.”

Oplossingen op maat
Install 21 biedt daarvoor verschillende mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een lucht/water-warmtepomp die denbuitenlucht omzet in bruikbare energie voor het verwarmen en koelen van
een woning. Of aan een bodemwarmtepomp die hiervoor gebruikmaakt van de warmte in de grond. Ook is er nog een verschil tussen een volledige aansluiting op de elektrische warmtepomp, of een hybride installatie. “De hybride warmtepomp is een mooie tussenoplossing voor gebouwen die nog niet geschikt zijn om volledig van het gas af te gaan”,legt Carlo uit. “Hybride houdt in dat je bij wijze van spreken het grootste gedeelte van het jaar je woning kunt verwarmen met een warmtepomp. En in het overige deel - pas als het buiten écht koud wordt - de cv-of hr-ketel alsnog bijverwarmt. Zo heb je altijdeen back-up.”


Geschikt of niet?
Nog niet ieder bestaand gebouw is geschikt voor een warmtepomp. “Daarom beginnen wij direct na
iedere aanvraag met het verzamelen van informatie over het gebouw: hoe oud is het, hoe is het geïsoleerd en uit wat voor glas en kozijnen bestaan de raampartijen? Op basis daarvan bepalen wij of een warmtepomp mogelijk is, of dat er eerst andere maatregelen nodig zijn. Daarbij hanteren wij de zogenaamde Trias Energetica. Eén: beperk de energievraag door bijvoorbeeld te isoleren. Twee: gebruik duurzame energie om te verwarmen - de warmtepomp is hier uitermate geschikt voor. En drie: zorg voor efficiënte en schone energie, als het toepassen van fossiele brandstoffen
tóch noodzakelijk is.”

Van advies tot installatie
Klanten van Install 21 worden hierin volledig ontzorgd. “Wij zijn adviseur,denken mee in het voortraject, voeren de installatie uit en blijven graag betrokken bij de service en het onderhoud. We willen met onze warmtepompen optimale prestaties behalen en op tijd bijsturen als dat niet lukt”, vat Carlo de diensten van Install 21 samen. Naast warmtepompen installeert Install 21 ook andere werktuigbouwkundige installaties. Zoals riolering, water, ventilatie, hemelwaterafvoer en zinkwerk.
 

Contactformulier (diensten - Install 21)