Energietransitie

Jarenlang hebben we fossiele brandstoffen gewonnen en gebruikt. Toch zit er een limiet aan deze brandstoffen, want ze raken op. Het is tijd om het tij te keren en energie en elektriciteit op een andere manier op te wekken. Het is tijd om dit op een duurzame manier te doen.

In ons dagelijks leven maken we veelvuldig gebruik van elektriciteit. We gebruiken elektriciteit voor werkelijk alles: van het opladen van onze telefoon tot het koken van eten. En van het opladen van onze elektrische auto tot stofzuigen. Elektriciteit wordt gewonnen uit olie- en gasvoorraden uit de bodem van de aarde, ook wel fossiele brandstoffen genoemd. Jarenlang hebben we fossiele brandstoffen gewonnen en gebruikt. Toch zit er een limiet aan deze brandstoffen, want ze raken op. Het is tijd om het tij te keren en energie en elektriciteit op een andere manier op te wekken. Het is tijd om dit op een duurzame manier te doen. Dit wordt de energietransitie genoemd.

Klimaatakkoord van Parijs

De afspraken over de energietransitie in Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Het akkoord is in 2015 tot stand gekomen op de VN-klimaattop in Parijs. 195 Landen hebben diverse afspraken met elkaar gemaakt om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen en de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zoveel als mogelijk te voorkomen. Het akkoord is een vervolg op de eerdere klimaatverdragen als het Kyoto-verdrag. Om aan de afspraken van Parijs te voldoen, moeten we in Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen. 

Energiebehoefte verduurzamen

Er zijn tal van mogelijkheden om de energiebehoefte te verduurzamen en energie op een duurzame manier op te wekken. Op een manier die de aarde niet uitput, zoals met het gebruik van zonne-energie, bodemwarmte, windenergie, waterkracht, biomassa en getijdenenergie. En we sluiten kernenergie ook niet uit. Deze vormen van energieopwekking putten de natuur niet uit en zijn tot in lengte van dagen beschikbaar. Maar hoe maakt u de overstap naar duurzame energie? Welke installaties heeft u hiervoor nodig? Het vraagt een omslag in het ontwerpen van nieuwe installaties en het aanpassen van bestaande installaties.

Duurzame, energiebesparende installaties

21 Groep is adviseur en installateur van duurzame, energiebesparende installaties, gespecialiseerd in maatwerk energieadviezen en het leveren van duurzame energiebronnen als zonnepanelen, warmtepompen en meer. Wij geven zakelijke en particuliere klanten advies over energiebeheersing en de compensatie door duurzame energie. Trias Energetica is hierbij onze basis: beter isoleren, minder gebruiken, anders opwekken. Wij beschikken over de kennis en kunde om uw woning of gebouw te verduurzamen door gebruik te maken van vernieuwende installaties. We volgen innovatieve ontwikkelingen op de voet en passen deze ontwikkelingen toe in onze dienstverlening. Zo hebben we op al uw vragen een passend én duurzaam antwoord.