Kracht van installatieveiligheid-Blog 3

Zoekt u een installatieverantwoordelijke? InduCon 21 is er voor u!

In onze blogreeks nemen we u mee in de uitdagingen rondom installatieveiligheid. In deze blog: het driefasenplan. InduCon 21, onderdeel van 21 groep, kan de rol van installatieverantwoordelijke voor u invullen. Door de drie fasen ‘inventarisatie’, ‘verbeterpunten’ en ‘IV-contract’ te doorlopen, zorgt u voor een verbetering van de veiligheid en betrouwbaarheid van de installatie en de organisatie.

Erno Mulders- Beheer en Onderhoud InduCon 21. 

Contact opnemen met Erno? Mail naar e.mulders@21groep.nl.

Driefasenplan

De aandacht voor installatieveiligheid neemt gelukkig toe. Bedrijven voelen de wettelijke verplichting en willen hun medewerkers een veilige werkomgeving bieden. Ze hebben echter moeite om mensen te vinden die installatieverantwoordelijkheid kunnen en willen dragen. In een reeks blogs schetsen we de uitdagingen en dragen we oplossingen aan. In onze vorige blog hebben we laten zien hoe InduCon 21 als externe partij de rol van installatieverantwoordelijke (IV) kan invullen. Als die vraag komt, welke fasen doorlopen we dan voordat we echt aan de slag gaan?

Onderzoek

We gaan natuurlijk niet blind aan de slag als een bedrijf ons vraagt om de rol van IV te vervullen. Eerst willen we weten waar we aan toe zijn en de opdrachtgever kunnen vertellen wat die van ons kan verwachten. Daarom gaan we op onderzoek uit en werken we volgens een driefasenplan.

Fase 1: inventarisatie

De eerste fase gaat over de aanvangssituatie. We willen met eigen ogen zien welk vlees we in de kuip hebben, waar we verantwoordelijk voor worden en welke risico’s we op ons bordje krijgen. Daarom maken we eerst een inventarisatie van de beschikbaarheid en het opleidingsniveau van de mensen, de stand van de techniek en de kwaliteit en volledigheid van documentatie? Hoe is het gesteld met de veiligheid en de staat van onderhoud van de gehele installatie en hoe zijn de beheer- en onderhoudsprocessen georganiseerd?

Fase 2: verbeterpunten

Uit de inventarisatie kunnen natuurlijk verbeterpunten voortkomen, zowel in de techniek van de installatie als in de organisatie eromheen. In de tweede fase moet dat achterstallig onderhoud worden weggewerkt, zodat er een installatie komt te staan die veilig en op voldoende onderhoudsniveau is. Daarvoor kunnen technische (veiligheids)maatregelen nodig zijn, maar ook training van medewerkers of actualisatie van de documentatie. Al deze acties zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, maar uiteraard kunnen wij de uitvoering ondersteunen.

Fase 3: IV-contract

Als de installatie en de organisatie op orde zijn, is de tijd rijp om een contract af te sluiten voor het uitvoeren van de IV-taak. Normaliter is dat een meerjarige IV-overeenkomst met afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Daarmee hebben we het driefasenplan dan in z’n geheel doorlopen. Zoals gezegd, we stappen niet meteen in de rol van IV als we de aanvangssituatie niet kennen en het eventueel benodigde herstel niet vooraf is gepleegd. Wel is het mogelijk dat we alleen de eerste twee fasen doorlopen en de installatie op acceptabel (veiligheids)niveau achterlaten voor de IV van dienst. Dat kan een eigen werknemer zijn of een externe deskundige.

Doorlooptijd

Het doorlopen van ons driefasenplan duurt wel enkele maanden. Na de inventarisatie is vaak een plan van aanpak nodig voor herstel van de installatie, met name op het punt van veiligheid. Dat vergt bij de klant meestal enige bewustwording van de noodzaak en bereidheid om budget vrij te maken. Alleen in het ideale geval, als er in fase 2 niet of nauwelijks actie nodig is omdat de installatie veiligheidstechnisch helemaal in orde is, kunnen we gelijk door naar fase 3.

Investering

Uitvoering van ons driefasenplan kost tijd én geld, voor onze inventarisatiewerkzaamheden en voor de eventuele herstelwerkzaamheden. Die kosten zijn enerzijds noodzakelijk, omdat ze voortvloeien uit de wettelijke IV-verplichting, en zijn anderzijds te beschouwen als investering in verbetering van de veiligheid en betrouwbaarheid van de installatie en de organisatie.

Efficiënte samenwerking

Alle reden dus om het driefasenplan in werking te stellen en de invulling van de IV-taak te regelen. Als InduCon 21 hebben wij daar slimme hulpmiddelen voor. In onze volgende blog laten we een voorbeeld zien dat de uitvoering en de samenwerking met de opdrachtgever heel efficiënt maakt.