Kracht van installatieveiligheid-Blog 2

Erno Mulders - Beheer en Onderhoud InduCon 21. 

Contact opnemen met Erno? Mail naar e.mulders@21groep.nl of neem contact op via LinkedIn.

InduCon 21 als installatieverantwoordelijke

De aandacht voor installatieveiligheid neemt gelukkig toe. Bedrijven voelen de wettelijke verplichting en willen hun medewerkers een veilige werkomgeving bieden. Ze hebben echter moeite om mensen te vinden die installatieverantwoordelijkheid kunnen en willen dragen. In een reeks blogs schetsen we de uitdagingen en dragen we oplossingen aan. In onze vorige blog hebben we laten zien dat het verstandig kan zijn de installatieverantwoordelijkheid neer te leggen bij een externe partij zoals InduCon 21. Hoe geven wij daar invulling aan?

Gedelegeerd

Industriële bedrijven moeten de verantwoordelijkheid voor hun elektrotechnische installaties goed geregeld hebben. Als ze in de eigen organisatie niet de geschikte, ter zake kundige persoon hebben om als installatieverantwoordelijke (IV) aan te wijzen, is een externe partij als gedelegeerde IV een goede optie. InduCon 21 kan die wettelijk verplichte installatieverantwoordelijkheid van bedrijven overnemen, voor laag-, midden- en hoogspanningsinstallaties.

Technisch beheer

Als gedelegeerde IV verzorgen wij het technisch beheer van installaties en zijn we verantwoordelijk voor het juist en tijdig uitvoeren van de noodzakelijke inspecties en onderhoud. We beheren de veiligheidsprocedures, leggen schakelbevoegdheden vast en regelen de aanwijzing van personen voor bepaalde werkzaamheden. Vooraf geven we toestemming voor het verrichten van die werkzaamheden en achteraf, bij een correcte uitvoering, geven we er onze goedkeuring aan. We verzorgen het beheer van de tekeningen en alle overige documentatie en borgen de technische en proceskennis van de installatie.

Stevig in de schoenen

Voor de rol van IV hebben wij een aantal deskundige medewerkers beschikbaar die vanuit hun functie van monteur of technicus zijn doorgegroeid naar technisch deskundige of adviseur. Zij hebben veel ervaring opgedaan met ingebruikstelling en beheer van elektrotechnische installaties, hebben de opleiding tot IV gevolgd en doen regelmatig de verplichte bijscholing. Ze staan stevig in hun schoenen, hebben gevoel voor de veiligheidscultuur die in een bedrijf heerst en weten hoe technici denken. Daardoor snappen ze wanneer ze vertrouwen kunnen hebben in de afspraken en de mensen die deze moeten uitvoeren. Zelf zijn ze immers niet 24/7 aanwezig, maar ze weten precies op welke momenten ze er juist bovenop moeten zitten.

Onveilige situaties voorkomen

Zo nodig gaat onze IV in discussie met de opdrachtgever over de veiligheid van de installatie of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. In het uiterste geval kan de IV het werk aan een installatie laten stilleggen of een installatie laten uitschakelen, om eerst een onveilige situatie op te lossen. Uiteraard is bij ons alles erop gericht dit soort ingrepen te voorkomen, door vanaf het begin constructief met de opdrachtgever samen te werken aan het opbouwen en/of onderhouden van een veilige installatie.

Altijd in samenspraak

Natuurlijk is het handig als de installatie waarvoor wij IV zijn, al door ons is gebouwd en dat wij ook service & onderhoud mogen uitvoeren. Dat is niet alleen efficiënt, maar zorgt er ook voor dat veiligheid vanaf het begin bovenaan de agenda staat en corrigerende, vaak kostbare maatregelen achteraf niet nodig zijn. Maar ook in die gevallen waar de combinatie van rollen niet aan de orde is, kunnen wij meerwaarde leveren. Soms zijn we als IV alleen bij de nieuwbouw betrokken en fungeren dan als een soort externe veiligheidsdeskundige. In situaties waar we wel IV zijn maar niet service & onderhoud doen, zijn wij de controlerende ogen van de opdrachtgever richting de onderhoudsaannemer. Uiteindelijk voeren wij onze IV-taak altijd uit in samenspraak met alle betrokken partijen.

Ontzorging en preventie

Uitbesteding van de IV-taak kost een bedrijf natuurlijk geld. Maar die kosten wegen niet op tegen de toegevoegde waarde die wij bieden. We ontzorgen de opdrachtgever bij het voldoen aan zijn wettelijke verplichting en kunnen bovendien veiligheidsincidenten voorkomen die mogelijk grote personele en financiële gevolgen hebben door schade en/of stilstand.

Fasen doorlopen

Als InduCon 21 hebben we dus een heldere visie op installatieverantwoordelijkheid en zijn we klaar om als IV voor bedrijven aan de slag te gaan. In onze volgende blog laten we zien welke fasen we doorlopen voordat het echt zover is.

Bekijk onze vacatures

  • Elektromonteur KLP

    • Terneuzen
  • Elektromonteur renovatie en verduurzaming

    • Terneuzen
  • Installatieteam Zonnepanelen

    • Rucphen