Overleeft uw bedrijf een brand? Signaleer, herken en voorkom bedrijfsbrand

Brand kan verwoestende gevolgen hebben. Bij een bedrijfsbrand reiken deze veel verder dan alleen de materiële schade. Het bedrijf kan stil komen te liggen maar de kosten lopen door. De gevolgen van een brand in een bedrijf worden heel vaak onderschat. Hoe u hier alert op kan zijn en zelfs een bedrijfsbrand kunt (laten) signaleren, leest u in dit artikel.

Na een brand – zelfs een brand van kleine omvang – is er vaak zichtbare brandschade aan het gebouw, machines, voorraad, inventaris, of veel erger: mensen en of dieren raken gewond. Bij elke brand die geblust wordt, ontstaat er roet en waterschade. In veel gevallen worden deze kosten vergoed door een verzekering. Maar we moeten óók beseffen dat de onzichtbare bedrijfsschade veel groter is dan het verzekerde bedrag.

Brand kan verwoestende gevolgen hebben voor bedrijven van elke omvang

De gevolgen van brand zijn immens. Zelfs als het bedrijf een uitgebreide verzekering heeft, biedt die maar beperkte bescherming tegen alle verstoringen. En ook al heeft een brand het bedrijfspand niet volledig weggevaagd, toch is de kans groot dat er aanzienlijk minder werk wordt verzet. Voor bedrijven die er volledig van afhankelijk zijn dat hun gebouwen operationeel zijn om handel te drijven, kan dit het einde betekenen. De gevolgen van het verlies van essentiële apparatuur, gegevens en documentatie kunnen aanzienlijk zijn en herinneren eraan hoe essentieel het is om te zorgen voor een back-up. En het spreekt voor zich dat brand een zeer traumatische ervaring kan zijn voor werknemers en dat is in de veronderstelling dat er niemand gewond is geraakt bij de brand. Zelfs als het personeel kan blijven werken, kan het een zeer moeilijke en ervaring zijn.

Het belang van de juiste voorzorgsmaatregelen

Vroeger was het gebruikelijk dat de lokale brandweer(commandant) in opdracht van de plaatselijke overheid de brandveiligheidsmaatregelen beoordeelde. De overheid heeft in de regelgeving, met name het Bouwbesluit 2012 (binnenkort BBL), minimale wettelijke eisen vastgelegd waaraan gebouwen moeten voldoen. Veel ondernemers denken dat, als zij aan die wettelijke eisen voldoen, ze automatisch een brandveilig gebouw hebben. Een gebouw dat voldoet aan het Bouwbesluit 2012 of BBL kan natuurlijk nog steeds brandgevoelig zijn of in vlammen opgaan. Vuur maakt geen uitzonderingen helaas. Extra preventieve maatregelen voor snelle detectie, brandbeheersing, veilig vluchten en dus behoud van het gebouw en de bedrijfscontinuïteit, zijn geen zaak voor de overheid, maar voor ú!

Besteedt u voldoende aandacht aan het risico op brand in uw bedrijf?

Wanneer u jongleert met tal van werkprioriteiten, kan brandveiligheid rap zakken in de to-do lijst.  Toch wijzen wij u er erop dat een brand die prioriteiten plotseling volledig in de war kan schoppen. Zorg ervoor dat u alles in werk stelt om de aanwezige brandrisico's te identificeren en manieren te vinden om die risico's aan te pakken. Als u denkt dat u baat zou kunnen hebben bij professionele hulp, neem dan contact op met ProTect 21 via e.voss@protect21.nl. 

Contactformulier (diensten - Protect 21)