Rookmelders verplicht in woningen

Vanaf 1 juli 2022 is het voor huiseigenaren verplicht om rookmelders in huis te plaatsen.
Rookmelders redden levens. 
Sinds 2003 zijn rookmelders verplicht in nieuwbouw woningen en vanaf 1 juli 2022 geldt dit ook in bestaande woningen. 

Op elke verdieping moet een rookmelder komen.

 

Wat u moet weten over rookmelders: 

  • De aanwezigheid van een rookmelder die voldoet aan EN14604 wordt op iedere bouwlaag (iedere verdieping inclusief de begane grond) in de bestaande bouw verplicht gesteld in woningen.
  • De verplichting geldt voor bouwlagen met een verblijfsruimte (slaap- woonkamer) of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie. 
  • Dit betekent in de praktijk dat iedere verdieping van bestaande woningen van een rookmelder voorzien moet zijn. 
  • Er ontstaat dus een verschil in wetgeving tussen bestaande bouw en nieuwbouw: bij nieuwbouw blijft de wet vrijwel identiek aan het Bouwbesluit 2012: een rookmelder aangesloten op netspanning en voorzien van een back-up batterij.
  • In tegenstelling tot nieuwbouw worden er geen eisen gesteld aan de projectering en doorkoppeling van de rookmelders. 
  • Ook hoeven de rookmelders niet te zijn aangesloten op de elektrische voorzieningen. Volstaan kan worden met rookmelders op batterijen productnorm EN 14604. 
  • Rookmelders die in de handel zijn, moeten zijn voorzien van een CE-markering op basis van de productnorm EN 14604. 
  • Het onderhouden en vervangen van batterijen valt onder de zorgplicht van artikel 2.6 (zie uitleg bij de derde wijziging hieronder).
  • De betreffende rookmelders moeten een levensduur hebben van 10 jaar. Dit betekent dat iedere 10 jaar de rookmelder moet worden vervangen.