Onze uitdagingen

De ontwikkelingen in de technische sector volgen elkaar in razend tempo op. Zo is duurzaam bouwen een belangrijke ontwikkeling, net als de energietransitie. En wat denk je van gebouwautomatisering, zoals domotica en smart buildings? Bovendien zijn Internet of Things (IoT), virtual reality, artificial intelligence en systeemintegratie belangrijke nieuwe thema’s. 21 Groep staat voor de uitdaging hoe het deze ontwikkelingen en grote uitdagingen het hoofd kan bieden.

Veel kansen in de techniek

Wij geloven dat we de ontwikkelingen en uitdagingen kunnen trotseren dankzij de juiste inzet van mensen, middelen en kennis. Zo is het allereerst belangrijk om voldoende opgeleid personeel te hebben. Momenteel zijn er volop kansen voor die in technische beroepen kunnen (en willen) werken. Er is een schaarste op de arbeidsmarkt door de aantrekkende economie en de vergrijzing. Het tekort aan technisch personeel in de installatiebranche is inmiddels opgelopen tot ruim 15.000 professionals. Het is belangrijk dat meer jongeren en young professionals kiezen voor een beroep in de elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

21 Academy

Bovendien kunnen we de ontwikkelingen en uitdagingen het hoofd bieden door het gebruik van de juiste middelen én het vergroten en verbreden van kennis op het gebied van duurzaamheid, smart buildings, Internet of Things en andere ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen brengen een complexiteit met zich mee en dit vraagt om een probleemoplossend vermogen en analytisch inzicht. Om medewerkers uit te rusten met de juiste tools en de benodigde kennis, hebben we 21 Academy in het leven geroepen, het ontwikkelingsplatform van 21 Groep en dat erop gericht is om te trainen, op te leiden en een toekomst te bieden.