De wereld waarin we leven

Er is veel gaande in de wereld waarin we leven én waarin we werken. Zo hebben we te maken met regelgevingen, actuele ontwikkelingen, innovaties en soms grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, Internet of Things (IoT), smart buildings en servitization. Deze thema’s raken ons allemaal. U en ons. Om u meer inzicht te geven in de thema’s én wat 21 Groep hierin voor u kan betekenen, leest u onze themapagina’s.