Correctief en preventief onderhoud

Beschikt u over een productielocatie of machinepark met machines en installaties? Om de levensduur van deze installaties te verlengen, is het belangrijk om geregeld onderhoud te plegen – preventief of predictief. Correctief onderhoud moeten we zien te voorkomen. Bij een storing ligt uw installatie immers stil.

Verschil correctief en preventief onderhoud

Bij correctief onderhoud worden defecten gesignaleerd en direct gerepareerd. De installatie wordt hierbij stilgelegd en u heeft te maken met downtime. Bij preventief onderhoud wordt de machine ook stilgelegd en worden onderdelen preventief vervangen om de kans op storing of uitval in de toekomst te voorkomen. Met preventief onderhoud verkleint u de kans dat er iets in uw machine of installatie kapot gaat en u correctief onderhoud moet plegen. Dan bent u verder van huis en kunt u enkel proberen de schade te beperken.

Onderhoud door InduCon 21

Goed uitgevoerd preventief onderhoud voorkomt storingen. Wanneer deze toch onverwachts optreden staat InduCon 21 voor u klaar. InduCon 21 voert preventief onderhoud uit volgens onderhouds- en beheersplannen. De onderhoudswerkzaamheden lopen uiteen van periodiek onderhoud en het begeleiden van leveranciers tot het uitvoeren van tests en beproevingen. Preventief onderhoud wordt zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van predictieve onderhoudstools, zoals thermografische inspecties, ultrasone meettechnieken en Machine Condition Monitoring. InduCon 21 beschikt over de kennis en ervaring in de coördinatie van de elektrische en werktuigbouwkundige werkzaamheden.

Of vul het formulier in