Installatieverantwoordelijkheid - De kracht van zekerheid in de industrie

InduCon 21 beheert als gedelegeerd verantwoordelijke het elektrisch veiligheidsniveau van uw installatie, het proces van aanwijzingen en schakelbevoegdheid, het juist en tijdig uitvoeren van de noodzakelijke inspecties en onderhoud. 
Daarnaast zorgt InduCon 21 het beheer van tekeningen en documentatie.
Lees meer over hoe InduCon 21 uw organisatie kan helpen in onze whitepaper 'De kracht van installatieveiligheid'.

Wettelijke verantwoordelijkheid

De Arbowet en verzekeraars stellen strikte veiligheidsregels aan het beheer en onderhoud van elektrische installatie(s). U moet een zogenaamde installatieverantwoordelijke aanwijzen die belast is met het beheer en onderhoud van uw elektrische installatie(s). De als installatieverantwoordelijke aangewezen persoon heeft de verantwoordelijkheid over het werken aan of bij een elektrische installatie, stelt procedures op en ziet toe op de naleving daarvan. Alleen deskundige, goed onderrichte en bevoegde werknemers mogen elektrotechnische en bedieningswerkzaamheden uitvoeren. 

InduCon 21 kan de rol als externe IV voor u invullen. Lees er meer over in onze whitepaper 'De kracht van installatieveiligheid'.

Installatieverantwoordelijke

Als installatieverantwoordelijke verzorgt InduCon 21 het volgende:

 • Juist opgeleide en deskundige installatieverantwoordelijke.
 • Beheer aanwijzingen veiligheidsprocedures.
 • Toestemming en goedkeuring geven voor elektrotechnische werkzaamheden aan de installatie.
 • Bij onveilige situaties het werk en/of de productie stil leggen.
 • Technische- en proceskennis van de installatie. 
 • Technisch beheer van de installatie. 

3 fasenplan

Voor het tot stand komen van de installatieverantwoordelijkheid werkt InduCon 21 met een 3 fasenplan: 

 • Fase 1
  Een aanvangscontrole van de gehele installatie op o.a. veiligheid, toestand, onderhoud en de bestaande beheer- en onderhoudsprocedures.
 • Fase 2
  Oplossen van alle tekortkomingen, die blijken uit de aanvangscontrole. 
 • Fase 3
  Meerjarige overeenkomst met daarin afspraken over taken, verantwoordelijkheden bevoegdheden, instandhoudingsprotocollen installatie en aansprakelijkheid. 

Logboek 21

Alle documentatie behorende bij de installatieverantwoordelijkheid wordt beheer in Logboek 21. Dit is handige online tool waarmee het beheer en de onderhoudswerkzaamheden aan uw installaties direct geregistreerd worden. Zo is uw registratie altijd up-to-date en kunt u de staat van de installatie direct aantonen. Inzichtelijk, beveiligd en altijd en overal te raadplegen.

Of vul het formulier in