Preventieve en predictieve inspecties

Beschikt u in uw bedrijf of productiefaciliteit over technische installaties? Dan is het raadzaam om deze periodiek te laten controleren. Op deze manier worden eventuele defecten en storingen tijdig gesignaleerd en worden de installaties indien nodig gerepareerd. De controles van de installaties kunnen zowel preventief als predictief van aard zijn.

Verschil preventieve en predictieve inspecties

In de installatietechniek wordt gebruikgemaakt van preventieve en predictieve inspecties. Wat is nu het verschil hiertussen? Preventieve inspecties richten zich op het voorkomen van storingen en predictieve inspecties zijn gericht op het voorspellen van storingen. De installaties kunnen op regelmatige basis worden gecontroleerd. In veel gevallen worden de inspecties uitgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is. Op deze manier komt de productie niet stil te liggen en is er geen downtime. Soms worden er bepaalde onderdelen vervangen om de kans op storing of uitval te voorkomen. Deze onderdelen zijn feitelijk nog niet versleten of defect, maar worden preventief vervangen.

Inspecties door InSpect 21

InduCon 21 kan de preventieve en predictieve inspecties voor haar rekening nemen. Onze kracht is het voorkomen en voorspellen van storingen. Deze inspecties worden uitgevoerd door InSpect 21, één van de labels van 21 Groep. InSpect 21 voorkomt storingen, onveilige situaties en onverwachte gebeurtenissen in technische en werktuigbouwkundige installaties. De metingen en de inspectie geven een betrouwbaar beeld van de situatie op een bepaald moment. Tijdens preventieve en predictieve inspectie kunnen we de volgende checks uitvoeren:

  • Ultrasound inspecties
  • Motor Circuit Analysis (MCA™)
  • Machine Condition Monitoring
  • Thermografische inspecties met infrarood
  • Power Quality (kwaliteit van elektrische energie)
  • Vibratie monitoring
  • ATEX inspecties

Of vul het formulier in