Integreren

21 Academy is het ontwikkelingsplatform van 21 Groep dat gericht is op het recruiten, detacheren, uitzenden en opleiden van technische talenten in praktijkgerichte en theoretische functies. Een belangrijke pijler van 21 Academy is ‘integreren in de techniek’. Wij bieden diverse sociaal-maatschappelijke ontwikkeltrajecten, zoals trajecten voor zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze trajecten pakken we op vanuit ons label Technedu.

Technedu is sociaal-maatschappelijke georiënteerd

Technedu (Technical Education) is een technisch georiënteerd bedrijf voor onderwijs, bemiddeling en begeleiding van personeel. Wij zijn sociaal-maatschappelijke georiënteerd en zetten ons in voor integratie. Wij vinden dat iedereen recht heeft op onderwijs, ongeacht etniciteit, opleidingsniveau, huidige werkgever of woon- en leefomgeving. Wij richten ons dan ook vooral op werkzoekenden met een (kleine) afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep bestaat onder andere uit bijstandsgerechtigden, Statushouders, Nuggers en mensen die gebruikmaken van een WIA-, WW-, WAO- of Wajong-uitkering.

Drempelloos onderwijs en modulair opgebouwde opleidingen

Om deze werkzoekenden aan een passende baan te helpen, bieden wij drempelloos onderwijs aan. Dit betekent dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk is, ongeacht instapniveau. Vooraf wordt het instapniveau bepaald op basis van kennis, vaardigheden en gedrag. De opleidingen zijn modulair opgebouwd en de modules kunnen per kandidaat gekozen of weggelaten worden. De opleidingen van Technedu zijn gebaseerd op een leven lang leren en zijn ook zeer geschikt voor zij-instromers en mensen die zich willen omscholen of bijscholen. Alle opleidingen leiden tot een (deel)certificaat of diploma met accreditatie. Technedu werkt hiervoor samen met DOK21 en het OCB.


               

               

 

Wij bieden werkzoekenden de volgende kansen:

 • De kans om deel te nemen aan de maatschappij;
 • De kans om een opleiding te volgen, ongeacht instapniveau of achtergrond;
 • De kans om een leven lang te leren en doelen te bereiken;
 • De kans om hard skills en soft skills te leren, zoals omgangsvormen;
 • De kans om een betaalbare opleiding te volgen (financieel haalbaar);
 • De kans om een geaccrediteerde opleiding te volgen en een (deel)certificaat of diploma te behalen.

De opleidingen van Technedu

Technedu richt zich op het opleiden van medewerkers in technische werkomgevingen, zoals zonnepanelenmonteurs, installateurs binnen de windenergie of medewerkers die installatie- reactieve- en preventiewerkzaamheden oppakken. Momenteel biedt Technedu de volgende opleidingen aan:

 • Monteur sprinklerinstallaties
 • Eerste monteur sprinklerinstallaties (vervolg)
 • Installatiedeskundige BMI – IDB
 • Installatietechniek
 • Montagedeskundige Beveiligingsinstallatie – MBV
 • Monteur Zonnepanelen VCA VOL/Buitenwacht/Gasmeten/BHV/KBM+WVA
 • Basisvaardigheden onderhoud schilderen (startend aspirant-gezel)

Neem contact op

Wil je een opleiding volgen via 21 Academy in samenwerking met Technedu? Aarzel niet en neem contact met ons op! Onze medewerkers geven je graag meer informatie en vertellen je over de mogelijke opleidingen. Wie weet start jij binnenkort met een nieuwe cursus of studie!