Opleiden

21 Academy is doorlopend op zoek naar technische talenten in praktijkgerichte en theoretische functies. Bij aanvang hoef je nog niet perse te beschikken over alle benodigde diploma’s en certificaten, want wij kunnen jou (verder) scholen met behulp van onze opleidingen. Zo bieden wij onder andere opleidingen aan voor Bedrijfshulpverlening (BHV), Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI/OAI) en VCA (zowel Basis, Vol als Voorleesexamen). Bekijk op onze webpagina ‘Opleiden’ alle opleidingen en cursussen die wij vanuit onze labels Technedu en Fiesta Opleidingen aanbieden. Met deze opleidingen kan je jezelf blijven ontwikkelen en kan je doorgroeien. Jij bepaalt hierbij zelf hóe ver je wilt groeien!

 

Leren en integreren
in de techniek

21 Academy richt zich op vier belangrijke fases, namelijk ‘kiezen voor de techniek’, ‘leren in de techniek’, ‘werken in de techniek’ en ‘integreren in de techniek’. Met ‘leren in de techniek’ zet 21 Academy zich in voor de begeleiding van studenten en de samenwerking met technische opleidingen. Zo biedt 21 Academy tal van stageplaatsen en is het bovendien mogelijk om een leerwerktraject te volgen. Daarnaast verzorgt 21 Groep gastlessen en colleges op technische opleidingen en studierichtingen in het vmbo, mbo en hbo. 'Integreren in de techniek' is gericht op enthousiaste mensen die via een zij-instoomtraject (of met een afstand tot de arbeidsmarkt) in de techniek willen werken.

Maak kennis met Technedu en
Fiesta Opleidingen

De opleidingen die wij zelf aanbieden, worden ontwikkeld door onze labels Technedu en Fiesta Opleidingen. Technedu (Technical Education) is een technisch georiënteerd bedrijf voor onderwijs, bemiddeling en begeleiding van personeel. Het is sociaal-maatschappelijke georiënteerd en zet zich in voor integratie. Fiesta Opleidingen is gespecialiseerd in het technisch opleiden van onder andere brandwachten voor de industrie. Het opleidingsinstituut biedt cursussen en opleidingen aan rondom VCA, BHV en SOG en leidt medewerkers in de installatiebranche op.

Opleidingen vanuit Technedu en Fiesta Opleidingen

Opleidingen overzicht

Meer informatie over een opleiding

 • BHV Basis en BHV Herhaling

  Volgens de Arbowet heeft iedere werkgever in Nederland een zorgplicht. Dit betekent dat de werkgever goed voor zijn personeel moet zorgen, bijvoorbeeld door het creëren van een veilige werkomgeving. Eén van de onderdelen van een veilige werkomgeving, is het aanstellen van bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Bedrijfshulpverleners kunnen ingrijpen bij brand en andere calamiteiten en kunnen het bedrijf ontruimen. Een BHV’er beschikt niet over een EHBO-diploma, maar tijdens de BHV-cursus komen wel diverse levensreddende handelingen aan bod. Denk bijvoorbeeld aan reanimeren, beademen en de stabiele zijligging.

 • Ontruimingsoefening

  Zoals vastgelegd in de Arbowet hebben Nederlandse werkgevers een zorgplicht. Volgens de zorgplicht moeten zij een veilige werkplek creëren voor hun medewerkers, bijvoorbeeld met behulp van één of meerdere bedrijfshulpverleners. Bedrijfshulpverleners zijn werknemers die een BHV-cursus hebben gevolgd en hierdoor in staat zijn om in te grijpen bij brand en andere calamiteiten. 21 Academy biedt werknemers de mogelijkheid om een BHV-cursus te volgen.

 • Werken met ademlucht SOG

  Krijg je op je werk te maken met een calamiteit, zoals een brand of gaslek? Dan kan je gevaarlijke of vervuilende stoffen inhaleren. In dergelijke situaties is het belangrijk om te werken met adembeschermende apparatuur, zoals luchtcapsules die onafhankelijk van de omgevingslucht functioneren. Op die manier krijg je geen gevaarlijke of vervuilende stoffen binnen en kan je blijven ademen. Om met adembeschermende apparatuur te werken, moet je een opleiding Werken met ademlucht SOG hebben gevolgd.

 • Buitenwacht SOG

  Ben je werkzaam in de industrie bij een (petro)chemisch bedrijfsterrein? Wanneer er werknemers werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte, moet je beschikken over een buitenwacht. Een buitenwacht, ook wel een mangatwacht genoemd, is een medewerker die toerzicht houdt op de werknemers die in een besloten ruimte werkzaamheden verricht. Deze buitenwacht kan handelen bij een noodsituatie of calamiteit.

 • Gasmeten Basis SOG en Basis SOG Herhaling

  Bedien je op het werk gasmeetapparatuur? Volg via 21 Academy de opleiding Gasmeten SOG en leer gasmeetapparatuur veilig en planmatig te bedienen én af te lezen. De opleiding is beschikbaar als basiscursus en herhalingscursus. Zo leer je over de risico's ten gevolge van (ongewenste) emissies van gassen en dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem.

 • VCA Basis, VCA Vol en VCA Voorleesexamen

  VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een certificaat dat bedrijven helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen op de werkvloer te verminderen. Het certificaat wordt toegekend met één en twee sterren (VCA* of VCA**). Met VCA** toon je aan dat binnen een bedrijf alle medewerkers VCA-gecertificeerd zijn en er op alle afdelingen van de organisatie wordt toegezien op de naleving van veilig en gezond werken. Wil je alleen of met collega’s het VCA-certificaat behalen, dan kan dit via 21 Academy.

 • Kleine blusmiddelen met water- en schuimvoerende armaturen

  Ben jij brandwacht/heetwerkwacht?  Of ben jij aangewezen om bij te springen wanneer er zich een brand of andere calamiteit voordoet? Wanneer je moet beschikken over de vaardigheden om beginnende branden te blussen of te bestrijden, dan kan je een cursus Kleine blusmiddelen met water- en schuimvoerende armaturen volgen. Deze industriële cursus wordt aangeboden via 21 Academy.

 • Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

  Werk je in de grond-, weg- of waterbouw of in een andere sector en moet je werkzaamheden uitvoeren in een verontreinigde (water)bodem? Volgens de geldende wet- en regelgeving moet er in dit geval een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) aanwezig zijn die kan toezien op de veiligheid van de betrokken medewerkers. Wil jij jouw certificaat als Deskundig Leidinggevende Projecten behalen? Dat kan via 21 Academy!

 • Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI/OAI)

  Werk je bij een bedrijf en ben jij door jouw leidinggevende aangesteld als beheerder van de aanwezige brandmeld- en ontruimingsinstallaties? Zorg dat je beschikt over de juiste certificaten. Via 21 Academy kan je de opleiding Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI/OAI) volgen. Lees hier meer informatie over de inhoud en de duur van de opleiding.

 • Werken op hoogte

  Werken op hoogte is risicovol. Een val van hoogte kan ernstige gevolgen hebben. Om veilig op hoogte te werken is kennis van valbeveiliging en beperken van de risico’s noodzakelijk.

Neem contact met ons op

Dit is slechts een greep uit het opleidingsaanbod. Staat jouw gewenste opleiding er niet tussen, dan kan je contact met ons opnemen voor meer informatie. In samenwerking met andere opleidingscentra bieden wij namelijk tal van andere opleidingen aan, zoals de opleiding tot sprinklermonteur of installatiemonteur, de opleiding NEN-3140 met Stipel, hoogwerker SOG en verreiken SOG.

Wil je weten welke kosten er verbonden zijn aan onze opleidingen, bekijk dan ons prijzentabel. Uiteraard kunnen wij de prijzen nader aan je toelichten. Het is bovendien mogelijk om diverse opleidingen uit te kiezen en een opleidingspakket samen te stellen. Onze medewerkers vertellen je er graag meer over!